Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ’ Λυκείου-Θεματικές ασκήσεις για τα προβλήματα του ανθρώπου και του κόσμου

Ασκήσεις λογοτεχνικού κειμένου για την 4η Ενότητα της Γ΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου "Μιλώντας για προβλήματα του ανθρώπου και του κόσμου"…