Ο Αλέξανδρος Αργυρίου για τον Γιώργο Σεφέρη. Ημερίδα για τον Αλέξανδρο Αργυρίου, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ. 22 Ιανουαρίου 2010

  Αργυρίου Αλ (1986), Δεκαεπτά κείμενα για τον Γ. Σεφέρη, Αθήνα: Καστανιώτης. Ο τιμημένος με το Μεγάλο Βραβείο Λογοτεχνίας (1998),…