Ετικέτα: Δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής στην τάξη

Parts Patras Arts, Δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής στην τάξη-Βιωματικό & Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής, Σάββατο 05 Οκτωβρίου 2019

Το Σάββατο, 05 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 17:30-20:30 πραγματοποιήθηκε στο Parts Patras Arts το Βιωματικό & Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής…